ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παναγιώτα Παπαστερίου

Ψυχολόγος

Ερμού 2, Φραγκομαχαλάς, 546 25, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 23140 167 24 | Κιν.: 6979 744 001

email: p_giota@yahoo.gr

image-182987-fb50.jpg